Tel: +372 502 5351
Email: elekter@sagro.ee

Meie teeninduspiirkonnas on üle 100 era- ja ärikliendi. Võrguteenuse osutamise maht aastas on üle 10,0 GWh. Veel pakume elektripaigaldiste projekteerimist, ehitamist, remontimist ja käiduteenust.

Lähemalt

Elektritööd

Teostame elektrivõrkude ja elektriseadmete remonti, ümberehitust ja hooldust ning ehitame uusi elektrisüsteeme. Tagame elektritööde teostamisel kliendi vara säilimise ja keskkonna ohutuse, järgides tööde teostamisel elektritööde ohutusnõudeid. Kõrvaldame elektririkkeid ja teostame võimaluse korral avariielektritöid. Tagame elektritööde teostamisel tööde dokumenteerimise vastavalt elektritööde teostamise ja dokumenteerimise nõuetele.

Teostame visuaalkontrolli elektriseadmete või -paigaldise dokumentatsiooni alusel. Anname hinnanguid elektriseadme või -paigaldise vastavuse kohta seaduses ette nähtud elektriohutuse nõuetele.

Paigaldame ja vahetame elektrijuhtmeid, pistikupesasid, lüliteid, valgusteid ja nende lisaseadmeid (sh trafod), liikumisandureid, küttekaablid. Ühendame elektrivõrku elektripaigaldisi ja kodumasinaid.